2020 Covid19

In verband met COVID19 heeft het bestuur van SELO alle diensten voor 2020  moeten schrappen

Wij betreuren het dat we niet bij elkaar kunnen komen om in de vakantie Gods woord te horen.

Maar het is ook een strop voor de lokale gemeenten die de diaconale giften goed kunnen gebruiken. Wanneer u een bijdrage wilt geven kan dat op rekening:  NL41 INGB 0004 8059 23 tnv STICHT EREDIENST LUINO EN OMGEVING onder vermelding van “gift 2020 lokale gemeenten”

Dank voor u begrip en bijvoorbaat voor uw bijdrage.

Het bestuur van SELO.

[2020 Covid19] [Thuis]